Het versterken van de positie van vrouwen is een multidimensionale ontwikkeling, die het voor vrouwen mogelijk maakt om controle te krijgen over hun eigen leven en toekomst.