Sociale integratie

Versterken van de positie van vrouwen

Het versterken van de positie van vrouwen is een multidimensionale ontwikkeling, die het voor vrouwen mogelijk maakt om controle te krijgen over hun eigen leven en toekomst.

MCNV richt zich op de meest achtergestelde groepen: arme plattelandsvrouwen die te lijden hebben onder klimaatverandering, vrouwen in bergachtige en afgelegen gebieden en vrouwen met een handicap of HIV/AIDS. In alle provincies waar MCNV actief is, vormt het versterken van vrouwen een rode draad in het werk. In de provincie Ben Tre heeft MCNV een speciaal vrouwenprogramma opgezet dat structurele steun biedt, van economische integratie van vrouwen door middel van microfinanciering tot het vergroten van hun politieke deelname.

Microfinanciering

Een koe bezitten is een grote aanwinst voor de vrouwen van Ben Tre. Het vergroot hun zelfvertrouwen en ze worden gerespecteerd door anderen. 

De microfinancieringsprojecten die MCNV beschikbaar en toegankelijk heeft gemaakt voor tienduizenden vrouwen in Vietnam, hebben bijgedragen aan veel positieve veranderingen in hun leven. Vrouwen die in landelijke en afgelegen gebieden wonen dragen een dubbele last, omdat ze voor hun familie en kinderen moeten zorgen en tegelijkertijd geld moeten verdienen. De last van het huishouden beperkt vrouwen bij het vinden van betaald werk, omdat de banen zich vaak in de stad bevinden, ver van huis en van hun familieverplichtingen. Het “micro-ondernemerschap aan huis” maakt het mogelijk voor plattelandsvrouwen om in hun levensonderhoud te voorzien terwijl ze daarnaast hun huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Het programma in Ben Tre heeft een breed scala aan financiële diensten opgeleverd, zoals krediet, spaargelden, ziektekostenverzekering, leningen voor productiegroepen, leningen voor het bouwen van watercontainers maar ook trainingen in financiële kennis. Deze diensten hebben al meer dan duizend arme vrouwen geholpen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en hun inkomen en sociale status te verhogen.

Solidariteit

Monthly credit group meetings is a good opportunity to learn and share among poor women

Maandelijkse bijeenkomsten van de kredietgroepen geven arme vrouwen een kans om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. 

Dankzij de microfinanciering en het ontwikkelen van ondernemerschap is de onderlinge solidariteit verbeterd. Maandelijkse bijeenkomsten zorgen ervoor dat de vrouwen hun problemen kenbaar kunnen maken, ervaringen en kennis kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Dit autodidactische proces is door MCNV opgezet en ondersteund en is een duurzaam mechanisme voor vrouwenemancipatie geworden. Door de jaren heen hebben MCNV-medewerkers allerlei verbeteringen gezien. Arme vrouwen hebben meer zelfvertrouwen gekregen en zijn beter geworden in produceren en in zaken doen. De onderlinge verstandhoudingen binnen de gemeenschap zijn heel erg verbeterd, waardoor vrouwen maar ook mannen meer bij elkaar betrokken zijn en elkaar meer helpen.

Deelname aan politiek

Ben Tre women who joined MCNV capacity training for People Committee election's candidates

Vrouwen uit Ben Tre die meededen aan een MCNV training voor deelname aan de verkiezingen van de Volksraad. 

Een grote stap voorwaarts in de vrouwenemancipatie is het verbeteren van hun deelname aan de politiek. Meer vrouwelijke delegaties in de plaatselijke overheden kunnen ervoor zorgen dat de rechten en de stemmen van vrouwen gehoord en gerespecteerd worden. Ben Tre is de eerste provincie in Vietnam met een project bedoeld om het aandeel van vrouwen in de verkiezingen van de Volksraad te verhogen. Er is gebruik gemaakt van een online onderzoek om ideeën en data uit het veld te verzamelen. Het succespercentage van vrouwen bij de verkiezingen van 2016 was gestegen tot 28% en zal de komende jaren naar verwachting nog verder stijgen.

Multimediale aanpak

MCNV’s doelstelling is om de bestaande vrouwenprogramma’s nog verder te verbeteren en om de ervaringen te delen met andere provincies in Vietnam maar ook met andere landen. MCNV werkt nu samen met het Centrum voor Vrouwen en Ontwikkeling aan een mediaproject om de meest succesvolle praktijken en methodes op dit gebied te filmen. Daarmee wil MCNV haar ervaringen delen via het wijdverbreide sociale netwerk, als pleidooi voor de ontwikkeling van vrouwen.