Geen onderdeel van een categorie

Maatschappelijke organisaties – Vietnam

In Vietnam werkt MCNV ook actief samen met lokale niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en maatschappelijke organisatie (CBO’s)

In de provincies Cao Bang, Quang Tri en Phu Yen werken wij samen met 3 VHWA’s (Village Health Workers Associations), dit zijn verenigingen van dorpsgezondheidswerkers. Ook werken we in deze 3 provincies samen met 33 DPO’s (Disabled People Organisations) en OPA’s (Older People Associations), verenigingen voor mensen met een handicap en verenigingen voor oudere mensen. De samenwerking richt zich op capaciteitsopbouw van de verenigingen met behulp van het 5C model voor organisatie analyse, het opstellen van veranderplannen en het introduceren van innovatieve methoden om hun werk te verbeteren.

De verenigingen hebben inmiddels ervaring opgedaan in het gebruik van innovatieve methoden om te communiceren over gezondheidszorg. Denk aan foto-voice, participatieve video’s, poppenkast, spelletjes, volksliederen, toneel en schaduw theater.

Door de samenwerking met de NGOs, CBOs en overheidsorganisaties draagt het MCNV o.a. bij aan een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een betere toegankelijkheid voor fondsen op het gebied van levensonderhoud. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden gecreëerd voor sociale en economische integratie, is het belang van goed netwerken en het delen en leren tussen organisaties duidelijk geworden. Van deze interventies hebben duizenden, met name gemarginaliseerde groepen, kunnen profiteren zoals hele arme mensen, lichamelijke en geestelijke gehandicapten, ouderen, vrouwen, kinderen en etnische minderheden.