Toekomstige projecten

Klimaataanpassingen in landbouw

Zuidoost Azië is een van de regio’s die als eerste en als ergste zal worden beïnvloed door klimaatverandering. Overal klagen boeren dat de regenseizoenen minder voorspelbaar zijn geworden en vaak te weinig en te laat regen brengen, met mislukte oogsten tot gevolg. Het gecombineerde effect van minder zoetwater bevloeiing van de Mekong rivier vanwege dammen stroomopwaarts en de stijgende zeespiegel leidt nu al tot een toenemende verzilting. In de Ben Tre provincie waar MCNV al vele jaren werkt is dit een acuut probleem geworden voor velen, nu de beroemde Pomelo bomen beginnen te verpieteren.

Duurzame methodes

Klimaatverandering zal op den duur iedereen raken, maar de armen en gemarginaliseerden zullen het hardst en het eerst worden getroffen. Daarom besteedt MCNV in de gebieden waar we werken speciaal aandacht aan het opzetten en promoten van vormen van landbouw die resistent zijn tegen klimaatverandering. Duurzame methodes die de afbraak van de vruchtbaarheid van de bodem stoppen of zelfs terugdraaien en het gebruik van zoet water conserveren behoren tot de belangrijkste richtlijnen. Tenminste, zolang deze methodes geen zware investeringen vereisen, die bij voorbaat arme mensen zouden uitsluiten om ervan te profiteren.

Post a comment