Tin tức

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Điện Biên mở rộng cửa đón học sinh

Hướng dẫn trẻ tập vẽ trên màn hình tương tác, một hoạt động giúp tăng cường kỹ năng vận động tinh.

Năm học 2021-2022, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên sẵn sàng đón thêm 50 học sinh, nâng tổng số học sinh đang được can thiệp tại đây lên 90 em. Tin chi tiết được đăng tải trên báo Giáo dục & Thời đại: Link:

https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/trung-tam-ho-tro-phat-trien-gd-hoa-nhap-tinh-dien-bien-mo-rong-cua-don-hoc-sinh-4V1cLH47R.html