Tin tức

Dự án Tôi lớn mạnh Tuyển TNV Vật lý trị liệu

Đóng góp vào việc tăng cường dịch vụ PHCN trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ở tuyến tỉnh và tuyến huyện, MCNV đang triển khai dự án Tôi lớn mạnh ở 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
Trong khuôn khổ dự án này, MCNV hỗ trợ Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược (ĐHKTYD) Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn 12 tháng về Vật lý trị liệu (VLTL).

MCNV đang tìm một tình nguyện viên có kinh nghiệm về thực hành VLTL để hỗ trợ lâm sàng cho các cán bộ y tế đã kết thúc khóa học 12 tháng nêu trên tại cơ sở y tế (CSYT) nơi họ làm việc.

Để biết thông tin chi tiết, truy cập: 

https://drive.google.com/file/d/1gctRB3WnPEq3YuaGRZwNkZU1ftOiRP2x/view?usp=sharing