Trong 18 năm thực hiện, Dự án Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng đã mang lại nhiều hỗ trợ thiết thực cho công tác người khuyết tật tại địa phương.

Một giờ học tại Trung tâm.

Dự án Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật thuộc Chương trình Hỗ trợ người khuyết tật do MCNV triển khai tại tỉnh Cao Bằng được triển khai từ tháng 4/2002. Dự án hướng tới 03 mục tiêu cụ thể gồm:

 -Tăng cường năng lực cán bộ, giáo viên về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật;

-Tăng cường năng lực tổ chức cho các đơn vị tham gia dự án, đặc biệt là Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh được hỗ trợ để có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp dịch vụ cho trẻ khuyết tật trên phạm vi toàn tỉnh;

– Tăng cường năng lực hệ thống hỗ trợ và thực hiện phát hiện sớm-can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật.

Trên tinh thần đó, Dự án tập trung xây dựng và phát triển Trung tâm Phục hồi Chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng (Trung tâm PHCN và GDHN).

Giờ ra chơi tại Trung tâm.

Sau 18 năm triển khai, Dự án đã chính thức kết thúc vào cuối năm 2020 và được bàn giao lại cho Sở GD ĐT Tỉnh. Những kết quả tích cực cả về lượng và chất của dự án được phản ánh trong báo cáo của nhà giáo Vũ Văn Dương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng và PGS.TS Lê Văn Tạc – chuyên gia độc lập thực hiện đánh giá cuối kỳ Dự án.
Theo đó, Dự án đã góp phần tăng tỉ lệ trẻ khuyết tật được đến trường của toàn tỉnh Cao Bằng lên gần gấp 3 lần, từ dưới 30% vào năm 2002 lên 89,1% vào năm học 2020-2021.

Sau khi Trung tâm PHCN và GDHN được thành lập đến nay, tổng cộng 560 trẻ khuyết tật đã được nhận vào Trung tâm, được can thiệp, phục hồi chức năng và hỗ trợ phát triển các kỹ năng tiền học đường, v.v. Khoảng 80% (453) trẻ trong số này đã được chuyển ra đi học  hòa nhập tại các trường học trên địa bàn sinh sống.

Trong khuôn khổ Dự án, hàng ngàn lượt khám sàng lọc, đánh giá cho trẻ cũng như tập huấn cho cán bộ trường học, giáo viên, phụ huynh đã được triển khai rộng rãi tại tỉnh Cao Bằng.

Theo đánh giá từ báo cáo cuối kỳ, với những hoạt động hỗ trợ xuyên suốt 18 năm qua, Dự án đã mang lại những tác động tích cực đối với việc phát triển hệ thống giáo dục trẻ khuyết tật, bao gồm đẩy nhanh việc thực hiện Quyền của người khuyết tật tại tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, có đặc thù văn hóa, xã hội, tỉ lệ người dân tộc thiểu số cao.

Đặc biệt, việc hình thành và hoạt động bền vững của Trung tâm Phục hồi chức năng và Hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh, dự án đã góp phần mang lại cơ hội bình đẳng trong can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Song song với đó, dự án đã hỗ trợ các cá nhân, đơn vị tham gia nâng cao năng lực về chuyên môn về khuyết tật và các kỹ năng làm việc như báo cáo, quản lý nhân sự, lập và quản lý dự án,v.v.

Giờ học tại Trung tâm.

Về mặt chính sách, dự án đã chia sẻ, cung cấp kinh nghiệm, minh chứng thực tiễn để góp phần thúc đẩy ban hành các chủ trương, chính sách của địa phương và quốc gia như: Luật Người khuyết tật (NKT), các văn bản dưới Luật…

Với những đóng góp kể trên, mô hình Dự án được đánh giá có tính khả thi cao tại địa bàn miền núi khó khăn, hoàn toàn có thể được áp dụng đối với những tỉnh có điều kiện kinh tế và đặc điểm văn hóa xã hội ở các tỉnh, đặc biệt ở các tỉnh miền núi như tỉnh Điện Biên.

*Ý kiến đánh giá của đại diện các bên tham gia Dự án:

MCNV làm việc chuyên nghiệp, có chuyên môn cao nên tất cả các hoạt động hỗ trợ của dự án đều rất hiệu quả, đúng với nhu cầu của địa phương chúng tôi và của đối tượng hưởng lợi” (Cán bộ Sở GD&ĐT Cao Bằng)  

“Tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học tăng cao hằng năm, trẻ ít bỏ học, nhà trường và gia đình phối hợp hỗ trợ trẻ ngày càng tốt cũng là một trong những kết quả do có sự tác động của dự án từ lâu đến nay”  (BGH trường có trẻ khuyết tật học hòa nhập)

  “Chúng tôi rất trân trọng những hỗ trợ chuyên nghiệp, lâu dài và nhiệt tâm, nhiệt tình của MCNV cho ngành GD tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực phát hiện sớm – can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật ở Cao Bằng. MCNV là khởi đầu quan trọng bậc nhất cho sự thành công và hiệu quả của công tác khuyết tật hiện nay của Cao Bằng. Mười tám năm hỗ trợ của MCNV là một quãng thời gian dài, hiếm có tổ chức phi chính phủ nào có thể thực hiện được dự án và cung cấp hỗ trợ dài như thế”  (Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cao Bằng)  

“Với những kết quả đạt được như trên, MCNV và đối tác đã thống nhất rằng đây là thời điểm ngành Giáo dục Cao Bằng tiếp nhận và chủ động hoàn toàn trong việc thực hiện tiếp các hoạt động Dự án hỗ trợ trẻ khuyết tật do MCNV hỗ trợ tại Cao Bằng cam kết các giải pháp và công việc tiếp theo để ngày càng đẩy mạnh các thành quả đã đạt được, hỗ trợ khuyết tật hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng, thực hiện có chất lượng hơn các quyền của trẻ khuyết tật.” (đại diện MCNV)