Tin tức

Đoàn WWF thăm vùng dự án PROSPER

Thăm vườn ươm cây bản địa tại HTX Sơn Nguyên

Ngày 18/6, đoàn công tác của tổ chức WWF từ Anh và Việt Nam đã tới thăm vùng dự án PROSPER do Liên minh Châu Âu (EU) và MCNV tài trợ thực hiện tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thăm vùng nguyên liệu bồ kết cùng đội tuần tra rừng của thôn Trăng Tà Puồng

Chuyến thăm nhằm mục tiêu đẩy mạnh triển khai Thỏa thuận Khung hợp tác giữa MCNV và WWF vào ngày 15/12/2021 liên quan đến dự án PROSPER và các Dự án thuộc Chương trình Rừng của WWF-Việt Nam ở Trung Trường Sơn (CAL).

Thăm vùng trồng trẩu xen cây bản địa

Thông qua việc huy động các nguồn lực để đóng góp nhiều hơn vào quản lý rừng bền vững, Thỏa thuận Khung tập trung vào các lĩnh vực: (i) Cải thiện và duy trì hệ thống chứng nhận FSC® của Hội CCR Quảng Trị; (ii) Thúc đẩy liên kết thị trường giữa giữa các nhóm hộ và công ty chế biến đối với các chuỗi cung ứng liên quan như mây tre có chứng chỉ FSC và các lâm sản ngoài gỗ khác; (iii) Hỗ trợ các mô hình kinh doanh tiềm năng để phát triển các dự án về tre, dược liệu, tiếp cận được nguồn tài trợ từ Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan và Quỹ Phục hồi Cảnh quan; và (iv) Phát triển các đề xuất dự án về phục hồi rừng trồng bằng cây bản địa và các loại cây lâm sản ngoài gỗ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. /.