Tin tức

Nghiên cứu hồi cứu các can thiệp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ

Từ ngày 25/9 đến 12/10, MCNV và Viện nghiên cứu Athena – Đại học Vrije Amsterdam, Hà Lan thực hiện nghiên cứu hồi cứu kinh nghiệm của 08 năm áp dụng can thiệp tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi ở 4 thôn Kỳ Đu, Phú Sơn xã Xuân Quang 2 và Xí Thoại, Hà Rai xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Mục đích của nghiên cứu hồi cứu nhằm xác định các kinh nghiệm, kiến thức và tính thực tiển của các can thiệp có tính nhạy cảm về dinh dưỡng (nutrition sensitive intervention) và các can thiệp trực tiếp can thiệp dinh dưỡng (nutrition specific intervention) để xác định các giải pháp phù hợp trong việc đề xuất nhân rộng tiếp cận dinh dưỡng nông nghiệp (nutrition sensitive agriculture) tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Phú Yên nhằm góp phần cải thiện an ninh lương thực và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.

Tham dự viên chụp ảnh lưu niệm

Kế hoạch nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện: (i) phỏng vấn cá nhân 15 cán bộ ngành y tế từ thôn đến tỉnh và các cán bộ lãnh đạo của Ủy bân nhân dã xã, ngành giáo dục và nông nghiệp phát triển nông thôn; (ii) 06 thảo luận nhóm với đại diện các ban ngành Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Nông nghiệp phát triển nông thôn và Hội Phụ nữ của tuyến tỉnh và huyện Đồng Xuân (iii) 14 thảo luận nhóm cùng với người dân, nhóm các bà mẹ/ông bố có con dưới 5 tuổi ở 4 thôn.

Sau 05 ngày tham gia nghiên cứu, chị Sabina thành viên nghiên cứu của nhóm đến từ Viện nghiên cứu Athena – Đại học Vrije Amsterdam chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng về kết quả và tác động lâu dài của chương trình phòng chống Suy dinh dưỡng dựa vào cộng đồng mà MCNV đã hỗ trợ ở các xã. Nhóm bà mẹ thôn Phú Sơn xã Xuân Quang 2 và Xí Thoại xã Xuân Lãnh đã chia sẻ cùng chúng tôi là từ đầu năm 2016 đến nay mặc dầu dự án đã kết thúc nhưng các nhóm bà mẹ vẫn sinh hoạt để chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Một số bà mẹ có con đã được 09 tuổi nhưng vẫn tham gia sinh hoạt nhóm bà mẹ để chia sẻ kinh nghiệm nuôi con với các bà mẹ trẻ có con dưới 5 tuổi”

Ảnh trên: Thảo luận nhóm bà mẹ có con dưới 5 tuổi thôn Kỳ Đu xã Xuân Quang 2