Tin tức

Xây dựng Chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật PHCN chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 MCNV đã và đang triển khai Dự án phát triển đào tạo Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Đây là một dự án thành phần của Dự án DISTINCT được quản lý bởi tổ chức VietHealth, với tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục đích của Dự án là nhằm thiết lập nền tảng cho công tác phát triển đào tạo ngành Ngôn ngữ trị liệu (NNTL) chuyên nghiệp tại Việt Nam một cách có hệ thống. Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là hai đối tác phối hợp với MCNV để thực hiện Dự án. Tổ chức Trinh Foundation Australia (TFA) là đơn vị điều phối sự tham gia của các giảng viên NNTL đến từ các trường Đại học của Úc để hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án.

Trong hai ngày 2 – 3/10/2018, MCVN và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật PHCN chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu” với sự hỗ trợ về chuyên môn của TFA và Đại học Sydney, Úc. Đây là hoạt động mở đầu cho sự hợp tác giữa MCVN và Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhằm phát triển chương trình và thực hiện đào tạo 01 khoá Kỹ thuật PHCN (chuyên ngành NNTL) hệ chính quy.

Đại biểu tham gia Hội thảo là các nhà chuyên môn trong nước và quốc tế, các nhà quản lý về đào tạo từ các trường đại học khối ngành sức khỏe và từ Bộ Y tế.

Mục tiêu của Hội thảo là xây dựng Khung chương trình và Đề cương chi tiết các môn học của khóa đào tạo cử nhân Kỹ thuật PHCN chuyên ngành NNTL phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam.

Tại Hội thảo, bản dự thảo Khung chương trình và đề cương chi tiết các môn học đã được đông đảo các đại biểu góp ý chỉnh sửa. Sau Hội thảo này, MCNV và các đối tác liên quan sẽ tiếp tục làm việc nhằm hoàn thiện các tài liệu để làm cơ sở phát triển giáo trình chi tiết trong các hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức trong năm 2019 và đưa vào sử dụng trong những năm tiếp theo.