Các chương trình gây quỹ trước đây

Hỗ trợ trẻ mồ côi ở Hạ Long, Quảng Ninh

Chương trình Gây quỹ dịp Giáng Sinh: Bản tin MCNV 2015-04 (bằng tiếng Hà Lan)

Chương trình gây quỹ dịp Giáng sinh này dành tặng cho những ông bà ở thành phố Hạ Long đang hàng ngày phải chăm sóc cháu của mình bởi bố mẹ các cháu đã mất vì HIV/AIDS.
Nhóm ông bà thuộc Mạng lưới “Hoa hướng dương” được hình thành từ năm 2008 với 79 thành viên. Điều quan trọng nhất đối với các thành viên là họ không đơn độc và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một số ông bà có vấn đề về tài chính, người khác có thể có vấn đề về sức khỏe. Trước đây họ chưa phải đối mặt với HIV nên không có những trải nghiệm này và vì thế họ cảm thấy được chia sẻ rất nhiều khi trao đổi với những người cùng cảnh ngộ.

Để hỗ trợ nhóm ông bà nuôi cháu, chúng tôi cần 25,000 EUR để thực hiện các kế hoạch hoạt động trong năm 2016. Sự đóng góp của quý vị là hết sức cần thiết và quý báu!