Các chương trình gây quỹ trước đây

Hỗ trợ về sức khỏe tâm thần ở Quảng Trị

Chương trình gây quỹ mùa Xuân:  Bản tin MCNV 2016-01 (tiếng Hà Lan)

Vào đầu năm 2016, MCNV đã kêu gọi sự đóng góp để hỗ trợ cho người có vấn đề sức khỏe tâm thần như Ken, một thanh niên trẻ đã phải sống trong cũi gỗ suốt nhiều năm và vấn đề rối loạn tâm thần của anh không được chữa trị.  Gia đình của anh cũng không biết phải làm gì. Nhờ sự hỗ trợ của MCNV và bệnh viện tâm thần, Ken giờ đây đang sống như một người bình thường và anh đang dần có một vị trí ở trong cộng đồng.

Với sự đóng góp của quý vị, chúng tôi có thể hỗ trợ thêm 2,000 người có vấn đề về sức khỏe tâm thần tại tỉnh Quảng Trị.