Nieuws

Bestel de MCNV kalender 2021 nu

Zoals u van ons gewend bent hebben we ook voor komend jaar weer een fraaie kalender samengesteld. Voor de kalender 2021 verzamelden we prachtige foto’s uit het leven van alledag in de dorpen in Vietnam en Laos. Elke maand een inkijkje in de dorpen die wij steunen met projecten voor voeding, gezondheid en toekomstperspectief voor de allerarmsten.

Bestel nu!

De prijs van de MCNV Kalender 2021 is € 13,75 per stuk. Twee kalenders kosten € 25,50 en voor € 37,45 sturen wij u er drie toe. Ook leuk om cadeau te geven! De prijzen zijn inclusief verzendkosten en u ontvangt de kalender(s) drie werkdagen na bijschrijving van de betaling.

Bestellen kan door het bedrag over te maken op: NL07 INGB 000 1706 415 t.n.v. MCNV te Amsterdam, o.v.v. Kalender 2021

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan onze projecten in Vietnam en Laos.

Read more

Noodhulp update: Meest afgelegen dorp ontvangt essentiële goederen

Vandaag (31 oktober), zijn 68 huishoudens in Huong Choa, het meest afgelegen dorp in de gemeente Huong Phung (provincie Quang Tri) door MCNV medewerkers en vrienden voorzien van essentiële leveringen

Elk huishouden heeft een pakket ter waarde van VND 420.000 (EUR 15) ontvangen dat bestaat uit 10 kg rijst, bakolie, vissaus, zout, gedroogd voedsel, dekens en kleding. De pakketten zijn gesponsord door MCNV donateurs uit Nederland. Lieve donateurs, onze hartelijke dank voor uw vrijgevigheid!

Huong Choa is het meest afgelegen dorp in het district en is nu extra geïsoleerd, omdat alle wegen die naar het dorp leiden werden verwoest door de overstroming. De meerderheid van de lokale bevolking is van de Bru Van Kieu etnische minderheid.

Bovendien heeft het MCNV team de helpende hand gereikt aan een team uit de provincie Dong Nai om drinkwater, kleding en voedsel te verstrekken aan 130 huishoudens in Chenh Venh, een ander zwaar getroffen dorp in dezelfde gemeente Huong Phung.

Chenh Venh is niet zo geïsoleerd als Huong Choa, maar de bewoners hebben er ernstig tekort aan schoon drinkwater, omdat de watervoorziening enorm beschadigd is door de overstroming. Reparatie en renovatie gaat naar verwachting wel enige tijd duren.

Read more

Tyfoons nr. 6 en 7 veroorzaken schade in Centraal Vietnam

A collapsed house in Huong Hoa district, Quang Tri province. Photo: Dan Sinh News

Bij de recente natuurramp in centraal Vietnam zijn tot en met 19 oktober 102 doden gevallen en 26 mensen vermist. Minstens 178.000 huizen en bijna 7.000 hectare gewassen zijn beschadigd en 700.000 runderen en pluimvee zijn gedood, blijkt uit officiële gegevens.

Volgens de Centrale Stuurgroep voor Preventie en Bestrijding van Natuurrampen zijn in drie provincies het grootste aantal slachtoffers te betreuren: Quang Tri (48), Thua Thien-Hue (27) en Quang Nam (11).

Het provinciale ministerie van Buitenlandse Zaken van Quang Tri meldt dat dit de eerste keer dat Quang Tri te lijden heeft van vier overstromingen in slechts 10 dagen. Tussen 6 en 17 oktober troffen enorme, langdurige stortbuien Quang Tri, waardoor het water in de rivieren snel steeg en er ernstige overstromingen waren in grote delen van de provincie.

In de dagen daarna hadden alle districten, dorpen en steden (behalve het eiland Con Co) te kampen met grote overstromingen, zegt het ministerie.

A local inundated medical center. Photo: Ho Cau/Vietnam News

Op 19 oktober waren bijna 3.000 runderen en 472.000 stuks pluimvee dood of weggespoeld en was bijna 2.580 ha gewas in Quang Tri beschadigd. Meer dan 300 hectare rijstplantage en bijna 6 hectare landbouwgrond kwamen onder water te staan. Talrijke irrigatiestructuren, dijken en aarden wallen zijn door aardverschuivingen ernstig beschadigd.

De ramp heeft ook de watervoorziening verstoord, vooral in Huong Hoa en Dakrong, waar de drie ontwikkelingsprojecten van MCNV worden uitgevoerd.

In Huong Hoa district, over 3,500 m water pipelines of Huong Phung commune were washed away while the water system in Chenh Venh and Cheng village were buried and severely damaged by fallen soil and rock.

Erosie in Dakrong. Foto: Thanh Loc / Thanh Nien News

In Dakrong district, over 672 m water pipelines were washed away (A Vao commune) while clean water system of Huc Nghi commune resettlement area were damaged.

Bovendien zijn in de districten Huong Hoa en Dakrong ook scholen weggespoeld door overstromingen. In de hele provincie Quang Tri zijn meer dan 70 scholen onder water komen te staan. Reddingsoperaties en het verlenen van noodhulp worden ernstig bemoeilijkt omdat veel wegen en hele gebieden door aardverschuivingen en overstromingen geblokkeerd zijn.

Een klaslokaal in Huong Hoa. Foto: Dan Sinh nieuws

Het Vietnamese Nationaal Centrum voor Meteorologie (NCHFM) verwacht dat een nieuwe storm, Saudel genaamd, op 20 oktober de East Sea binnendringt en mogelijk naar centraal Vietnam zal trekken.

At 1 pm on Friday, 23 October, Saudel is forecast to hit the Hoang Sa Archipelago of Vietnam, packing maximum sustained winds of level 11, and a gale of level 14.

Read more

Donateursreis 2020 definitief uitgesteld

Wat is er de laatste maanden toch veel veranderd in de wereld! We proberen met z´n allen allerlei creatieve oplossingen te vinden om elkaar te kunnen zien, voor elkaar te kunnen zorgen en daarnaast langzaamaan plannen te maken om het ´normale´ leven weer op te pakken. Dat is een gekke gewaarwording en grote uitdaging. Dit is voorlopig de realiteit en gezond blijven is daarbij van groot belang.

In Vietnam en Laos is het leven weer langzaamaan begonnen. Winkels, restaurants en bezienswaardigheden kunnen weer bezocht worden en ook werken mensen weer op kantoor, zo ook onze collega´s in Hanoi, Dong Ha en Vientiane. In Amsterdam is het kantoor nog verlaten, we blijven voorlopig zoveel mogelijk vanuit huis werken en dat gaat eigenlijk prima. Na de zomer kijken we of we weer op de Weteringschans aan het werk gaan, dat zou fijn zijn. Inmiddels hebben we de deelnemers aan de reis die voor april 2020 gepland was en al uitgesteld was naar het najaar van 2020 geïnformeerd we helemaal afzien van een donateursreis in dit jaar. We vinden dat dit niet realistisch is.

In ons land lijkt het alsof het ergste van de Coronacrisis voorbij is. Kijk je iets beter en verder, ook over de grenzen, dan zie je dat daarvan geen sprake is. Zoals het in het begin steeds verrassend was hoe de verspreiding van het virus ging en de ernst van de gevolgen ernstiger bleek dan verwacht, zo is ongewis hoe het met deze gezondheidscrisis verder gaat. Pakt de versoepeling van de lock down goed uit of niet? Buigen de curves ook elders geleidelijk naar beneden? Gaan weersomstandigheden en grotere bevattelijkheid van mensen in het najaar, net als bij griep, invloed hebben? Met deze gedachten in het hoofd kijken we – met twijfel en voorbehoud – naar de kansen om de donateursreis op een gegeven moment door te laten gaan.

Zoomen we in op de korte termijn dan zien we de komende tijd geen mogelijkheid om naar Vietnam te reizen. Vietnam laat ons niet toe en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft (mede daarom) code oranje. Anders dan bij EU-landen is er geen versoepeling van de restricties en geen aanwijzing wanneer de restricties voor Vietnam zullen worden versoepeld.

Een andere punt is of reizen per vliegtuig wel veilig is. De deskundigen menen dat het risico op besmetting klein is. Met de (beperkte) toename van vliegverkeer met volle vliegtuigen met minder dan 1,5 meter ruimte zal blijken of zij dat goed inschatten. Dat geldt dan zowel voor het risico van besmetting van de passagiers in het vliegtuig onderling, als voor het risico dat de wereldwijde verplaatsing van mensen – net als bij de eerste uitbraken – leidt tot nieuwe verspreiding van het virus. Voor jullie reis lijkt het ons belangrijk dat er, naast de mening van de deskundigen, ook uit de ervaringen blijkt dat vliegen ‘coronaproof’ is. Belangrijk zowel voor de eigen gezondheid als voor de gezondheid van mensen in Vietnam die tijdens de reis bezocht worden.

Naast de veiligheid van heen- en terugreis en de toegang tot het land is ook van belang of de reis in Vietnam zelf op een goede en plezierige manier kan verlopen. Als het programma vanwege het gezondheidsrisico voor mensen daar of voor onszelf enigszins aangepast zou moeten worden, lijkt ons dat geen bezwaar. Maar jullie willen natuurlijk wel een goede indruk krijgen van de te bezoeken projecten en daarbij ook van het leven, de cultuur en natuur van Vietnam in het algemeen.

Samengevat geeft dit drie belangrijke criteria om te beoordelen of de reis kan worden uitgevoerd:

  • Zijn we welkom in Vietnam?
  • Is vliegen coronaproof voor onszelf en voor de mensen in Vietnam die wij gaan bezoeken?
  • Kan het programma van de reis zonder al te grote aanpassingen of restricties verantwoord worden uitgevoerd?

Als we dit alles op een rijtje zetten dan lijkt het ons het beste om een flinke tijd over te slaan en ons te richten op voorjaar 2021 als periode waarin de reis mogelijk zou kunnen plaats vinden. Of dat ook werkelijk zal kunnen, hangt af van de ontwikkeling van de coronasituatie die we blijven beoordelen aan de hand van de genoemde criteria.

We houden de deur naar de reis open en houden daarom de komende tijd contact de aangemelde reizigers. Over een tijdje ‘spreken’ wij elkaar weer en zolang wensen wij iedereen een mooie zomer en alle goeds.

Read more

MCNV werkt samen met EU aan het bevorderen van duurzaam bosbeheer in reactie op klimaatverandering

Tom Corrie, attaché bij de EU-delegatie in Vietnam, spreekt tijdens het evenement


Op 26 juni 2020 organiseerden MCNV en de organisatie voor certificering van kleinschalige bosbouw in Quang Tri (SFCG) samen in Dong Ha een workshop ter gelegenheid van de lancering van het project ‘Bevordering van duurzaam partnerschap tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen voor duurzaam bosbeheer in het kader van klimaatverandering’ (PROSPER).


Het evenement bracht vertegenwoordigers van de delegatie van de Europese Unie in Vietnam, het coördinerende comité voor de hulp aan de bevolking (de Vietnam-unie van vriendschapsorganisaties), het provinciale volkscomité, het ministerie van Buitenlandse Zaken, MCNV, ondernemingen in de bosbouwsector en vertegenwoordigers van begunstigde gemeenten bij elkaar.


PROSPER-project met een totale waarde van 800.000 euro voor de periode15 februari 2020 – 15 februari 2023) wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU) en MCNV, en heeft als doel het bevorderen van een duurzaam partnerschap tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven voor duurzaam bosbeheer in het kader van klimaatverandering.
De workshop diende als informatie-uitwisselingsplatform voor de autoriteiten, overheidsinstanties, bedrijven en boseigenaars. Onderdeel van de workshop was een discussie van belanghebbenden om suggesties te doen voor een effectievere uitvoering van het project.

“Ik ben blij hier vandaag bij de lancering van het PROSPER-project te zijn. De timing is goed, want de EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement) is geratificeerd door zowel de EU als Vietnam en onze overeenkomst over beter hout- en bosbeheer is iets meer dan een jaar geleden in werking getreden. Dit project brengt veel van de belangen van de EU hier in Vietnam, op het gebied van milieu, handel en duurzame ontwikkeling, in één project samen. De initiatieven die in Quang Tri geïmplementeerd worden en gepromoot in het kader van het project, zullen zeer relevant zijn voor de bredere context van Vietnam – een land dat behoort tot de meest kwetsbare voor klimaatverandering en met een hoog risico op ontbossing.”

In de context van klimaatverandering vereist duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen goed bestuur en de bereidheid van lokale gemeenschappen om deel te nemen aan milieuvriendelijke plannen voor land- en bosgebruik.


De provincie Quang Tri is een steeds voorloper geweest in het betrekken van kleine boeren in SFM en FSC®. In 2014 werd de Quang Tri Smallholder Forest Certification Group (SFCG) Association de eerste associatie van kleine boeren in Vietnam die werd erkend als rechtspersoon en gecertificeerd voor FSC®.


Gebaseerd op resultaten, zal PROSPER worden geïmplementeerd via de Quang Tri SFCG Association, met de nadruk op het opbouwen van capaciteit op SFM en het bevorderen van toeleveringsketens van niet-hout bosproducten en plantagehout. Doelgroepen zijn zowel de huishoudens en coöperatieve boseigenaars die zich aansluiten bij FSC®-gecertificeerde acaciaplantages als de eigenaren (gemeenschappen en huishoudens) van natuurlijk bos.


Het project zal 60 onderafdelingen van de associatie ondersteunen, ongeveer 3.000 boeren die als huishouden, in een coöperatie of in een gemeenschap, eigenaar zijn van een bosperceel. Het project zal de komende 3 jaar 1.500 hectare aangeplante bossen helpen de FSC®-status te bereiken en SFM zal worden toegepast op 600 hectare natuurlijke bossen.

https://mcnv.org/wp-content/uploads/2020/06/%C3%94ng-Ph%E1%BA%A1m-D%C5%A9ng-ph%C3%A1t-bi%E1%BB%83u-2048x1365.jpg
MCNV Country Director Mr.Pham Dung spreekt op het event


Volgens Mr. Pham Dung, MCNV directeur Vietnam, is de provincie Quang Tri, waar de organisatie in 1968 haar steun aan Vietnam begon, nog steeds de belangrijkste regio voor MCNV. De afgelopen 15 jaar heeft MCNV haar focus in de steun voor Vietnam gediversifieerd door ook projecten met als thema levensonderhoud en klimaatverandering en dergelijke uit te voeren.

“We kijken uit naar de resultaten van PROSPER, waarmee de welvaart van de mensen -kleine boeren, partnerbedrijven – zal verbeteren, het groen van Quang Tri wordt behouden en we bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de provincie”, zei hij.

Read more

Een gezond bos en een beter leven

Kleine bosbouwers kiezen voor duurzame aanpak

In de provincie Quang Tri begint MCNV aan een nieuw project waarbij we de levensomstandigheden van kleine bosbouwers verbinden aan duurzaam bosbeheer. Het project heet Prosper en is erop gericht om een groep bosbouwers te begeleiden bij een duurzame werkwijze, waardoor ze over enkele jaren gecertificeerd acaciahout kunnen verkopen tegen een betere prijs. Een tweede groep helpen we met de productie en verwerking van zaden van de tungboom tot gecertificeerde tungolie, een soort meubelolie. De olie krijgt een keurmerk en de boeren een eerlijke prijs. Wij helpen de boeren ook met het vinden van bedrijven die het hout en de olie willen kopen.

Read more